Velkommen til Snikvegen 96!

Karmøy

Vormedal - Snik - Utviklingseiendom - 3 tomter samlet - Enebolig

Prisantydning:
 2 790 000
Eiendomstype:
Enebolig
P-rom/BRA:
91/91 m2
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  2 790 000
Eiendomstype
Enebolig
Byggeår
1962
Primærrom
91 kvm.
Bruksareal
91 kvm.
Bruttoareal
97 kvm.
Soverom
3
Tomt
684 m²
Kommune
Karmøy
GNR
123
BNR
18
Oppdragsnr.
1-0072/19
Finnkode
156223646

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Spennende eiendom som kan sees på som en enebolig med stor tomt, utviklingseiendom eller som 3 tomter som selges samlet.

Drømmer du om å bygge hus i landlige, idylliske omgivelser, med kort vei til Haugesund sentrum?

På Snik i Vormedal har vi nå en eiendom med enebolig + 2 flotte tomter som selges samlet. Herfra er det gangavstand til Mykje skole, og kun 15 minutters kjøring fra Haugesund sentrum.

Størrelse bebygd tomt, bnr. 18: 684 m2
Størrelse tomt 2, bnr. 147 (nord): 666 m2
Størrelse tomt 3, bnr. 148 (sør): 713 m2

Området er i kraftig vekst og det bygges nye boliger på begge sider av eiendommen. Området rundt er etablert og yrer av barnefamilier.

+- Standard

Bolighuset og bygningene på eiendommen må anses som renoveringsprosjekt. Bygningsmassen må totalrenoveres for å igjen kunne benyttes som enebolig,

Boligen holder enkel standard innvendig med tepper og gulvbelegg på gulv. Vegger er malte eller tapetserte men bærer preg av slitasje

Det er gjort enkelte oppgraderinger som nye vinuder i PVC. Dette er ikke fullført og ferdigstilt utvendig.

+- Beliggenhet

Attraktiv og landlig beliggenhet på Vormedal/Snik.

Barnevennlig boligområde med gangavstand til Vormedal barnehage, Mykje barneskole, Vormedal barne- og ungdomskole og idrettsanlegg/svømmehall og Kiwi dagligvareforretning.

Kort vei til flotte turområder, Amandasenteret og Haugesund sentrum.

+- Omkostninger

69 750,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
82 102,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen er regulert til «Boligbebyggelse – Frittliggende», og området er hovedsakelig regulert til boligformål.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i plankart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

Eiendommene ligger i et område som omfattes av kommuneplan 2014-2023, samt reguleringsplan 5059 – Vormedal – Snik. Området er blant annet regulert til:

Boligbebyggelse, framtidig.
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

Utdrag fra planbestemmelsene:
«Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

§ 1. I området skal det oppføres frittliggende eneboliger eller to-mannsboliger med
tilhørende anlegg.
§ 2. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtas nettoareal jf. H-2300
veileder grad av utnytting. For området BF5 og BF08 gjelder tilsvarende 30 % BYA av
tomtas nettoareal.
Ved planlegging av hvert enkelt delområde BF01-BF04, BF09-BF11 tillates bebygd
areal (BYA) inntil 50 % av tomtas nettoareal.
§3. Bebyggelsens gesimshøyder skal ikke overstige 7 meter fra gjennomsnittlig
planert terreng. Byggets høyeste punkt skal ikke overskride 8 meter fra
gjennomsnittlig planert terreng.
§ 4. Bygninger tillates oppført inntil 1 meter fra nabogrense såfremt gjeldende tekniske
forskrifter etterkommes. Ved søknad om tiltak skal det foreligge brannfaglig
dokumentasjon.
§ 5. Bebyggelsen skal ikke overskride byggegrense. Unntak er mindre utspring, med
inntil 1m dybde. Dette gjelder for takutspring, balkonger, mindre karnapper,
skjermvegger, trapper m.m.
§ 6. På egen eiendom skal det anlegges minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet
(garasjeplass medregnet).
§ 7. Garasjer tillates oppført med gesimshøyde inntil 4 m og mønehøyde inntil 5 m fra
gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ikke nyttes til beboelse. Garasje skal
tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og materialvalg.
§ 8. Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om garasjen ikke oppføres samtidig med boligen. Vist garasje skal være i samsvar med
godkjent reguleringsplan.»

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

I følge de gjeldende planbestemmelsene: «På egen eiendom skal det anlegges minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet (garasjeplass medregnet).»

+- Adkomst

Fra Kiwi Vormedal: Hold til høyre i Vormedalsvegen og følg Snikvegen i ca. 2 km.

Det vil bli skiltet med visningsskilt fra Meglerhuset Rele ved annonserte fellesvisninger.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Oppvarming

Elektrisk. Vedfyring er ikke kontrollert.

+- Diverse

Da bygningsmassen er å anse som renoveringsprosjekt er ikke bolighus og bygninger vurdert eller omtalt videre. Interessenter oppfordres til å ta med bygningskyndig bistand dersom bolighuset vurderes som bolig. Selger fraskriver seg ansvar som følge av boligen og vurderes bygget klart for totalrenovering eller sanering.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Marit Melvær Solheim

Stilling
Backoffice
E-post
marit@meglerhuset-rele.no
Telefon
91586488

Last ned

Lurer du på noe?