Velkommen til Kanalvegen!

Skudeneshavn
Regulert hjørnetomt til sjø til salgs

Prisantydning:
kr 1 000 000,-
Eiendomstype:
BOLIG
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr 1 000 000,-
Eiendomstype
BOLIG
Eierform
Selveier
Primærrom
0 kvm.
Bruksareal
0 kvm.
Tomt
216 m²
Kommune
KARMØY
GNR
57
BNR
392
Oppdragsnr.
218549
Finnkode
147539379

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Regulert hjørnetomt langs kanalen til salgs.

Tomten ligger plasser ved et sjøhus på den ene siden og et leilighetsbygg på nordsiden.

Tomten er i følge målebrev på 216 m2. Kommunen sitt beregnet areal 228 m2. Tomten består av en støpt kai. Kai med anlagt dekk på utsiden. Tomten er delvis forhøynet i flukt med asfaltert veg fra naboeiendom. Sjøkart tilsier ca. 1 meter dybde langs kaikant, dog med noe varierende dybde. Tomten har en sør- og vestvendt beliggenhet.

I målebrevet står det at tomten har veirett over naboeiendom mot vest. Men det er ikke veirett videre over andre eiendommer. Veirett er ikke utprøvd og kjøper er selv ansvarlig for å avklare veiretter til eiendommen.

+- Standard

Tomt og kaiens beskaffenhet er ikke vurdert og eiendommen selges slik den står. Interessent må gjøre sine nødvendige undersøkelser vedr eiendommen og dens rettigheter/begrensninger, før bud inngis.

+- Beliggenhet

Sør- og østvendt tomt beliggende ved kanalen i Skudeneshavn. Utsikt mot bl.a Vaholmen og Steiningsholmen.

+- Regulering

Utdrag fra reguleringsplan:
Bestemmelser for byggeområder for forretninger
§ 9.
Arealet kan nyttes til bygg for forretninger, servicebedrifter, sosiale og kulturelle formål,
kontorer og anlegg som etter bygningsrådets skjønn er nødvendige for driften av disse
formål. Hotell og restaurantvirksomhet, mindre håndverksvirksomheter og lignende kan
tillates når disse etter bygningsrådets skjønn ikke er til vesentlig sjenanse for omgivelsene.
§ 10.
Bygningene skal ha ervervsvirksomhet i 1. etasje. Øvrige etasjer kan nyttes til boliger.

I kommuneplan ligger tomten under sentrumsformål.

Tomten har og status som kulturmiljø. Kommunen opplyser at kulturmiljø som er freda (eller planlagt freda) etter kulturminnelova §20, samt område med verdsarvstatus (UNESCO).

Interessenten oppfordres til å sette seg inn i reguleringsbestemmelser som følger vedlagt salgsoppgave.

+- Parkering

Det er ingen parkering til eiendommen.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90 22 22 91

Lurer du på noe?