Velkommen til Smelteverkstomt tomt!

Odda sentrum
Regulert bolig/forretningstomt i sentrum til salgs

Prisantydning:
kr 1 750 000,-
Eiendomstype:
BOLIG
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr 1 750 000,-
Eiendomstype
BOLIG
Eierform
Selveier
Primærrom
0 kvm.
Bruksareal
0 kvm.
Tomt
1900 m²
Kommune
ODDA
GNR
59
BNR
149
Oppdragsnr.
219144

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Regulert tomteområder beliggende på tidligere smelteverkstomta, rett ved gågata og foran nyrestaurert «silo 113».

Eiendommen ligger under områdeplan for Odda sentrum. Eiendommen er avsatt til bolig/forretning. Se salgsoppgave for detaljer.
Eiendommens regulering er benevnt med BFK 10 og BFK 9. Det er krav om detaljregulering for eiendommen. BFK 8-10 skal planlegges i en samlet plan.

Tomten BFK 10 har kommunen sagt at det kan søkes godkjent uten forretningslokale. Den er planlagt benyttet til boligformål med garasje i kjeller. Det er utarbeidet et leilighetskonsept på 10 mindre leiligheter basert på husbankfinansiering . Tegninger ble korrigert ihht husbanken sine innspill. Prosjektet er ikke formelt godkjent i husbanken og kjøper bærer risikoen for endelig godkjennelse. Dersom godkjenning er det mulighet for leiligheter med husbankfinasiering samt startlånsfinansiering gjennom kommunen.

Kommunen har vist interesse for å overta noen av leilighetene, men dette må kjøper evt bære risiko med og avklare.

Tomten BFK 9 har en tomtestørrelse på 587 m2.
Tomten BFK 10 består i dag av 3 pasreller som blir sammenføyd før overtakelse. Samlet tomteareal er 709 m2.

+- Standard

Smelteverkstomten regnes som i utgangspunktet å ha forurenset grunn. Selger har ikke foretatt prøver på tomten, men kommunen opplyser at det kan forekomme forurensning. Kjøper bærer all risiko med dette. Selger har god erfaring med behandling av fourenset grunn på området. Tomtene ligger i utkant og delvis utenfor produksjonsområdene på Smelteverket.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger på Smelteverkstomta og nærmest gågata i Odda sentrum.

Kontakt

Jan Audun Lutro

Stilling
Næringsmegler
E-post
jan.audun@meglerhuset-rele.no
Telefon
90 22 22 91

Lurer du på noe?