Velkommen til Øklandsvegen 548!

Sveio - Auklandshamn
Småbruk med våningshus, eldre løe og 2 sjøparseller - 651 mål

Prisantydning:
kr 2 290 000,-
Eiendomstype:
SMÅBRUK
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr 2 290 000,-
Eiendomstype
SMÅBRUK
Eierform
Selveier
Byggeår
1650
Primærrom
0 kvm.
Bruksareal
70 kvm.
Soverom
2
Tomt
651200 m²
Kommune
SVEIO
GNR
32
BNR
1
Oppdragsnr.
218162
Finnkode
120238007

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Eldre småbruk med eldre våningshus, løe og uthus. I tillegg medfølger 2 sjøparseller til Vestvikvågen.

Småbruket ligger i Auklandshamn, ca. 10 minutt fra avkjøring fra E-134 på Rød.

Eiendommen er på totalt ca 651 200 m2 fordelt på 3 bruksnumre. Arealet er ifølge Skog- og landskapskart registrert med:

Fulldyrka jord: 4.100 m2
Overflatedyrka jord: 600 m2
Innmarksbeite: 19.100 m2
Bebygd areal: 4.200 m2
Skog med særs høy bonitet: 26.900 m2
Skog med høy bonitet: 348.000 m2
Skog med middels høy bonitet: 151.200 m2
Uproduktiv skog: 45.400 m2
Myr: 5.600 m2
Skrinn fastmark: 46.100 m2

Garden er med i storval som gjør at garden har litt i underkant av en hjort i året. Det er fri kvote på rådyr. Dette kan endre seg gjennom årene.

+- Standard

Eigedomen er registrert med 3 bygnignar, våningshus, løe/ uthus og driftsbygning. Våningshus og driftsbygning er reigstrert i SEFRAK-registeret. Våningshus meldepliktig ved riving/ombygging. http://faktaark.klif.no/Sefrak2.cshtml?objectid=378953

Våningshus har behov for omfattende renovering. Deler av huset er påbegynt renovert.

Driftsbygning og uthus må bygges opp på ny.

Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

+- Beliggenhet

Småbruket ligg i Auklandshamn i Sveio Kommune. Ca. 10 minutt fra E39 ved Rød.

+- Omkostninger

47 500,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
59 852,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Planstatus: Store delar av eigedomen ligg som LNF-området i kommuneplanen sin arealdel. Området rundt våningshuset LNF- med føresegner om spreidd bustadbygging. SB-11 i kommuneplanen sin arealdel. Føresegnene til planen gjeld.

+- Energimerking

Energimerke G og oppvarmingskarakter RØD

+- Parkering

Parkering på egen tomt.

+- Adkomst

Fra Haugesund følg skilting mot Sveio/Bergen. Ta så av møt Auklandshamn, inn på Øklansvegen. Etter ca. 5,3 km. ta til venstre og fortsett videre på Øklandsvegen. Etter ca. 50 m. sving til venstre, følg veien videre ca. 100 m. og boligen kommer i front.

Det vil bli skiltet med Meglerhuset Rele skilt til annonsert visning.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Oppvarming

Elektrisk. Pipe er delvis demontert og kondemnert.

Kontakt

Stilling
Eiendomsmegler MNEF/Partner
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92 06 35 07

Stilling
Medhjelper
E-post
tine@meglerhuset-rele.no
Telefon
97 58 03 53

Lurer du på noe?