Velkommen til Snikvegen!

Vormedal - Snik -
2 boligtomter med flott beliggenhet - Gangavstand til Mykje Skole - 15 min fra Haugesund sentrum

Prisantydning:
kr 900 000,-
Eiendomstype:
BOLIG
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr 900 000,-
Eiendomstype
BOLIG
Eierform
Selveier
Primærrom
0 kvm.
Bruksareal
0 kvm.
Tomt
666 m²
Kommune
KARMØY
GNR
123
BNR
147
Oppdragsnr.
217123
Finnkode
93093474

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Innhold

Drømmer du om å bygge hus i landlige, idylliske omgivelser, med kort vei til Haugesund sentrum? På Snik i Vormedal har vi nå 2 flotte tomter til salgs, begge med gangavstand til Mykje skole, kun 15 minutters kjøring fra Haugesund sentrum. Tomtene har ikke blitt tildelt adresse pt, men nærmeste nabo er Snikvegen 96.

Prisantydning er kr. 900.000,- per tomt + omkostninger.

Størrelse tomt 1 bnr. 147 (nord): 666 m2
Størrelse tomt 2 bnr. 148 (sør): 713 m2

+- Beliggenhet

Tomtene har attraktiv og landlig beliggenhet på Vormedal/Snik.

Barnevennlig boligområde med gangavstand til Vormedal barnehage, Mykje barneskole, Vormedal barne- og ungdomskole og idrettsanlegg/svømmehall og Kiwi dagligvareforretning.

Kort vei til flotte turområder, Amandasenteret og Haugesund sentrum.

+- Omkostninger

Per tomt:
22 500,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
32 952,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Tomtene er regulert til «Boligbebyggelse – Frittliggende», og området er hovedsakelig regulert til boligformål.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

Eiendommene ligger i plan (5059 – SNIK – del av 123/4,111). Området er blant annet regulert til:

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
Undervisning m.m.

Utdrag fra planbestemmelsene:
«Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

§ 1. I området skal det oppføres frittliggende eneboliger eller to-mannsboliger med
tilhørende anlegg.
§ 2. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtas nettoareal jf. H-2300
veileder grad av utnytting. For området BF5 og BF08 gjelder tilsvarende 30 % BYA av
tomtas nettoareal.
Ved planlegging av hvert enkelt delområde BF01-BF04, BF09-BF11 tillates bebygd
areal (BYA) inntil 50 % av tomtas nettoareal.
§3. Bebyggelsens gesimshøyder skal ikke overstige 7 meter fra gjennomsnittlig
planert terreng. Byggets høyeste punkt skal ikke overskride 8 meter fra
gjennomsnittlig planert terreng.
§ 4. Bygninger tillates oppført inntil 1 meter fra nabogrense såfremt gjeldende tekniske
forskrifter etterkommes. Ved søknad om tiltak skal det foreligge brannfaglig
dokumentasjon.
§ 5. Bebyggelsen skal ikke overskride byggegrense. Unntak er mindre utspring, med
inntil 1m dybde. Dette gjelder for takutspring, balkonger, mindre karnapper,
skjermvegger, trapper m.m.
§ 6. På egen eiendom skal det anlegges minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet
(garasjeplass medregnet).
§ 7. Garasjer tillates oppført med gesimshøyde inntil 4 m og mønehøyde inntil 5 m fra
gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ikke nyttes til beboelse. Garasje skal
tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og materialvalg.
§ 8. Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om garasjen ikke oppføres samtidig med boligen. Vist garasje skal være i samsvar med
godkjent reguleringsplan.»

+- Parkering

I følge de gjeldende planbestemmelsene: «På egen eiendom skal det anlegges minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet (garasjeplass medregnet).»

+- Adkomst

Fra Kiwi Vormedal: Hold til høyre i Vormedalsvegen og følg Snikvegen i ca. 2 km. Tomta ligger rett nord for Snikvegen 96.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92 06 35 07

Marit Solheim

Stilling
Medhjelper/Meglersekretær
E-post
marit@meglerhuset-rele.no
Telefon
91 58 64 88

Lurer du på noe?