Covid-19 – Tiltak

15. mars, 2020

I lys av den uvanlige og inngripende situasjonen Haugalandet og resten av Norge nå går igjennom, ønsker vi å formidle litt informasjon om hvordan vi håndterer driften fremover.

Vi har den aller største respekt for regjeringens og helsemyndighetenes retningslinjer og anbefalinger for å hindre spredning av covid-19. Dette er første prioritet.

Vi er tilgjengelige både på telefon og e-post. Kontorene våre, både i Haugesund og på Karmøy, vil være stengt for kunder inntil videre. De fleste av våre ansatte har hjemmekontor fremover, nettopp for å minimere smitterisikoen.

Retningslinjer for befaring

Generelt anbefaler vi kunder å utsette befaringer som kan vente. Befaringer skal eventuelt gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.

 • Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1,5 meters avstand
 • Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

Retningslinjer for visning

 • Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 • Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering
 • Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
 • Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko

Retningslinjer for kontraktsmøte

 • Vi benytter fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 • Skjøte kan signeres digitalt ellerpå et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 • Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte.
 • Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 • Vi kartlegger smittefare før kundemøter

Retningslinjer for overtagelse

 • Hvis kjøperer i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 • Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.

Husk å ta vare på hverandre i tiden som kommer.