Web_skriftligbud

Skriftlige budrunder fra 1 jan.

Med virkning fra 1. januar 2014 er det vedtatt endringer i eiendomsmeglingsforskriftens regler om budgivning, samt i enkelte andre bestemmelser i tilknytning til dette.

Den vesentlige endringen består i at budrunder skal dokumenteres, ved at kommunikasjonen under budgivningen skal skje skriftlig, og at budgivere må legitimere seg. Elektroniske meldinger, for eksempel e-post og SMS, eller bruk av budgivningsplattformer, vil oppfylle kravet til skriftlighet.

Alle bud, budforhøyelser, motbud, avslag eller aksept skal skje skriftlig, og alt skal dokumenteres i ettertid. De ulike meglerkontorene vil ha ulike løsninger på dette og vi anbefaler at du konfererer med megler før bud inngis. Vi oppfordrer deg også til å ha en tett dialog med megler i budrunden for å forsikre seg om at alle bud er kommet til meglers kunnskap.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. På bakgrunn av krav til skriftlighet i budrunder vil man måtte påregne og sette lengre frister enn tidligere ved budgivning. Vi vil også anbefale å sette av god tid til budprosessen/budrunden.

Meglerhuset Rele ser positivt på endringen, og den omfattende dokumentasjonen som vil foreligge etter budrunden vil sikre både kjøper og selger en trygg eiendomshandel.

Lurer du på noe?