Haugesund - Hasseløy -Unik sjøeiendom med egen småbåthavn sentralt i Haugesund – Smedasundet

+- Innhold

2 sjøtomter (nabotomter) med stor småbåthavn selges samlet. Eiendommene har matrikkel gnr. 38 og bnr. 237 + 176. Flott beliggenhet på sørsiden av Hasseløy. Småbåthavnen har plass til 26 båter.

Det er oppført sjøhus/næringsbygg på hver av tomtene:

Hovedeiendom (bnr. 237):
Sjøhus/næringsbygg antatt oppført på 1840-tallet med et samlet BRA på 897 m2, som inneholder:

Plan 1 (BRA 367 m2): Hovedinngang,trapp,Verksted/lager, tidligere kjølerom,teknisk rom for kjøling,lagerplass.

Plan 2 (BRA 348 m2): Trapp, 8 kontorer, 2 toalettrom, innredet bruksrom, åpent lagringsloft.

Plan 3 (BRA 182 m2): Åpent lagringsloft.

Tilleggseiendom:
Sjøhus antatt oppført på 1840-tallet. Bygningsmassen på tilleggstomta er i dårlig forfatning – arealet er ikke oppmålt.

+- Standard

Sjøhuset/næringsbygget på bnr. 237 er antatt oppført på 1840-tallet og er delvis modernisert opp igjennom årene. I dag fremstår sjøhuset som lyst og trivelig med en normal/kurrant standard. Det er behov for oppgraderinger av flere elementer i bygningsmassen. Sjøhuset har opprinnelig vært brukt som fiskemottak, men i nåværende eiers eietid har det vært utleid til diverse næringsformål. Bygget er meget innholdsrikt!

+- Beliggenhet

Flott, sentral beliggenhet på sørsiden av Hasseløy/Bakarøynå mot Smedasundet. Hasseløy er en idyllisk vestlandsperle – den nordligste av de sentrumsnære øyene i Haugesund. Kombinasjonen av den gamle trehusbebyggelsen og moderne leilighetsbygg skaper en spennende atmosfære. På Hasseløy er det maritimt og tilbaketrukket, samtidig som man har gangavstand til alle fasilitetene i og nær sentrum. Det er planlagt at totalt 43 dekar land nord på Hasseløy skal utvikles med bolig- og næringsbygg. Dette innebærer at den koselige lille øya kan få tilført enda mere liv!

+- Omkostninger

337 500,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
347 952,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommene ligger i sentrumsplanen og er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Begge eiendommene inngår i Hensynssone 7 – Hasseløy. Plan for Bygningsvern 28.4.2004: Oppført med Egenverdi og inngår i bygningsmiljø blinket ut for vern.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i kart og gjeldende bestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Energimerking

Det er ikke foretatt energimerking.

+- Parkering

Stor parkeringsplass på egen eiendom.

+- Adkomst

Flott, sentral beliggenhet på sørsiden av Hasseløy/Bakarøynå mot Smedasundet. Hasseløy er en idyllisk vestlandsperle – den nordligste av de sentrumsnære øyene i Haugesund. Kombinasjonen av den gamle trehusbebyggelsen og moderne leilighetsbygg skaper en spennende atmosfære. På Hasseløy er det maritimt og tilbaketrukket, samtidig som man har gangavstand til alle fasilitetene i og nær sentrum. Det er planlagt at totalt 43 dekar land nord på Hasseløy skal utvikles med bolig- og næringsbygg. Dette innebærer at den koselige lille øya kan få tilført enda mere liv!

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommene etter nærmere avtale mellom partene.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem