Haugesund - RaglamyrUnik eiendom langs E-134 på handelsområde Raglamyr

+- Innhold

En helt spesiell eiendom på Raglamyr. Raglamyr handelsområde er regionens handelssentrum.

Eiendommen har en meget god beliggenhet langs E 134.

På eiendommen er det i dag en bygningsmasse til drivhus. Eiendommen har vært drevet som drivhus/planteutsalg i alle år.

Eiendommen er på 9.140 m2 og har potensiale for utbygging. I prospekt medfølger det volumstudie/skisseprosjekt. Dette er ikke søkt eller godkjent i kommunen. Det er heller ikke gjort analyse om dette er innenfor gitte reguleringsbestemmelser.

På Raglamyr finner en bl.a XXL Sport, Elkjøp, Expert, Lefdal, Coop OBS bygg, Amandasenteret, Living, Monter, Kid, Møbelringen, Biltema, Jula, Jysk, Mc Donalds og en rekke dekk/bilforretninger.

+- Beliggenhet

Beliggende langs E 134 på Raglamyr.

+- Regulering

Regulert til lett industri, kontor og forretningsvirksomhet. Reguleringsbestemmelser følger prospektet eller kontakt megler.

Høsten 2015 ble det vedtatt ny kommunedelplan der Raglamyr fikk nye retningslinjer. Kommuneplanens § 73 gjelder foran gjeldende regulering. Eiendommen er således regulert ihht §73:
Områdene er avsatt til industri og lager. Områdene kan også romme salg av varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer. Ikkeplasskrevende varer som naturlig tilhører de nevnte plasskrevende varegruppene, tillates solgt på maksimalt 15 % av salgsarealet, begrenset oppad til 1000 m2 BRA (bruksareal).
Etablering av arbeidsplassintensive og publikumsrettet virksomhet skal ikke tillates i disse
områdene.

+- Parkering

God parkering

+- Adkomst

Beliggende langs E 134 på Raglamyr.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem