Haugesund - SentrumSeksjonert hjørneeiendom midt i Haraldsgata til salgs

+- Innhold

En av byens mer sentrale forretningseiendommer er nå for salg. Bygget er seksjonert hvor byggets kjeller og første etasje (butikk) er en seksjon. Resten er etasjevis seksjonert, samt noe fellesareal i bygget. For hver seksjon er det opprettet eget eiendomsselskap som selges.

Bygget er utleid i sin helhet.

Bygget selges samlet eller seksjonsvis.

Bygget er fordelt med følgende arealer:

Und.etg:
– Ca. 350 m2 bta som inneholder tekniske rom, lager, trapperom, heisrom og lokaler for optisk forretning.

1. etg:
– Ca. 320 m2 bta som inneholder optisk forretning, trapp og heis.

2. etg:
– Ca. 300 m2 bta som inneholder kontorer, trapp og heis.

3. etg:
– Ca. 300 m2 bta som inneholder kontorer, trapp og heis.

4. etg:
– Ca. 300 m2 bta som inneholder kontorer, trapp og heis.

Arealer er kun målt på gamle tegninger og den kan fremkomme arealavvik. Kjøper er pliktig selv å kontrollmåle og det kan ikke kreves noen form for kompensasjon, heving eller lignende pga arealavvik.

+- Standard

Byggets standard er ikke vurdert og kjøper må gjøre nødvendige undersøkelser av bygget.

+- Beliggenhet

Beliggende som hjørnebygg midt i gågata Haraldsgata.

+- Adkomst

Beliggende som hjørnebygg midt i gågata Haraldsgata.

+- Overtakelse

Etter avtale.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem