Haugesund - SentrumRegulert bolig/næringstomt med god profilering

+- Innhold

Eiendommen ligger i et kvartal/område som det planlegges utbygging og kommunale investeringer med nye gater/fortau/beplantning.

Salget innbefatter to tomter.

Sørhauggata 192:
Tomten er på 320 m2 brutto. Planert.
Tomteareal som er leid ut til Europark. Årlig leie 2012 kr. 103.000,-.

Sørhauggata 194:
Tomten er på 287 m2 brutto. 220 m2 netto.

Prisantydning 2 x tomter: NOK 6.900.000

Eiendommene selges samlet.

Eiendommen ligger i et område der det er bygget leiligheter og næringsbygg de siste årene.

+- Regulering

Sentrumsplanen. Eiendommene er regulert for bolig/kontor/forretning, se vedlagte regulering i salgsoppgaven. Byggehøyde 14 meter.
Til info revideres sentrumsplanen og ny plan antas vedtatt i desember 2014.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem