HaugesundProfilert næringsbygg til Skjoldavegen til salgs

+- Innhold

Næringsbygg beliggende profilert og lett tilgjengelig i Skjoldavegen. Eiendommen er praktisk ift mindre bedrifter som ønsker sentral og profilert beliggenhet.

Bygget er på 233 m2 bta består av følgende arealer:

Underetasje 140 m2 bta:
Inneholder åpen lagerhall, wc, trapperom og bod. To porter og 1 inngangsdør.

1. etasje 93 m2 bta:
Inneholder bad, kjøkken, trapperom og 4 kontor. Vestvendt terrasse og hage ved inngangsparti. Etasjen er bruksendret til vaktmesterbolig. Benyttes som kontor i dag.
Det foreligger ferdigattest for bruksendring til vaktmesterbolig.

Eiendommen har stor asfaltert uteplass i front av bygget, med direkte adkomst fra Skjoldavegen.

Eiendomsselskapet selges.

+- Standard

Konklusjon tilstandsrapport:
Næringsbygg med underetasje, 1. etasje og kryploft som er bygget i 1936. Boligen er oppført med grunnmur i betong, trekonstruksjon som utvendig er pusset med betong, etasjeskille i betong. Valmtak i trekonstruksjon tekket med bølgeeternitt. Eiendommen har et behov for vedlikehold utvendig, samt at deler av overflatene innvendig er noe slitt. Det er ikke ventilasjon i bygget, men røropplegget til balansert ventilasjon er montert i 1. etasje. Registrerte tilstandsanmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon.
Se salgsoppgave for fullstendig tilstandsrapport.

Det er nylig tettet lekkasje i tak i lagerhall. Det er merker i tak i lagerhall etter lekkasjen.

Kjøper må selv undersøke eiendommens tilstand med egne fagfolk.

+- Beliggenhet

Beliggende på Solvang, langs Skjoldavegen.

+- Omkostninger

525,- Tinglysning pr pant
202,- Attestgebyr
———————————-
727,- (omkostninger totalt)

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Gebyrene forutsetter kjøp av eiendomsselskapet.

+- Regulering

Eiendommen er regulert til industri/lager. Se salgsoppgave for detaljer. Deler av plen ligger i området regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

God parkering foran bygget.

+- Adkomst

Beliggende på Solvang, langs Skjoldavegen.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene. Ønsket overtakelse legges inn i bud.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem