Sauda - SaudasjøenProduksjonslokaler/fabrikk til salgs

+- Innhold

Næringsbygg beliggende i Saudasjøen.
Bygget er oppført med 1. etasje og 2. etasje i del av bygningen. Tilfluktsrom i tilknytning til 1. etasje.
Bygningen er brukt til produksjon av rustfrie konstruksjoner, koblingsskap og sikringsskap for offshoreindustrien.
Deler av bygningen, da spesielt 2. etasje er tilpasset kontor,- og administrasjon.
Opprinnelig bygning ble oppført i 1984 og påbygd i 2009.

Bygget er på 3.903 m2 BTA og inneholder:

– 1. etasje 3.053 m2 BTA med gang, garderobe, 2wc/dusj, hcp, bøttekott, 2 stk. lager, monteringsrom, 2 stk. kontrollrom, 2 wc i tilkn. produksjon, produksjonsrom, 2 stk. kontor i
tilkn. produksjon, omkledningsrom,
syrebehandlingsrom, lager 1, kaldt lager 1 og
ventilasjonsrom.Kantine i mellometasje.

– 2. etasje 850 m2 BTA med gang, spiserom, matbod, 6 stk. kontor, møterom, 2 stk. wc, garderobe, datarom, lager, disp. rom
( tidl. kontor ), produksjon

2 x 10 t. traverskraner som strekker seg over store deler av produksjonshall.
Verksted med to kraner.
5 store industriporter.

Eiendommen ligger på tre bruksnumre. Tomtene er på totalt 5.831 m2.

Eiendommen selges uten leieforhold.

Bygget er svært anvendelig som lager- og produksjonslokaler med tilhørende kontorer.

+- Standard

Fundamenter av betong.
Yttervegger av prefabrikkerte isolerte betongelementer. Singlet overflate.
Flatt tak av stålplater opplagret på prefabrikkerte betongdragere. Tekket med sarnafilbelegg.

Da tilbygget ble bygd, ble store deler av opprinnelig bygning renovert og oppgradert, slik at det fikk en lik utforming.
Innredning, el. opplegg, ventilasjon, brann,- og rømningsanlegg ble oppgradert.
Se tilstandsrapport for detaljer.

+- Beliggenhet

Eiendommen er lokalisert i et etablert næringsområde i Saudasjøen, ca 4 km fra Saudasjøen til Sauda sentrum.

+- Regulering

Eiendommen er regulert for industri. Se salgsoppgave for reguleringsbestemmleser.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Asfaltert parkering langs bygget.

+- Adkomst

Eiendommen er lokalisert i et etablert næringsområde i Saudasjøen, ca 4 km fra Saudasjøen til Sauda sentrum.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem