Aksdal NæringsparkNyere kontor/lagerseksjon til leie/salgs i Aksdal Næringspark

+- Innhold

Aksdal næringspark ligger i knutepunktet mellom øst og vest, der E39 og E134 møtes. Aksdal næringspark er en ekspansiv næringspark med stadig utbygging og etablering.

I et nyere lager/kontorbygg er det ledig for salg/leie en seksjon. Seksjonen inneholder:

– Ca. 105 m2 kontorer i 1. etg
– Ca. 105 m2 kontorer i 2. etg
– Ca. 250 m2 isolert lager med stor kjøreport i samme seksjon som kontorene. Separat moderne ventilasjonsanlegg.
– Mesanin i lagerdel
– Lagt inn ekstra med strøm til lager
– Vannpost i lager
– Felles heis til kontor i 2. etg.

Moderne kontorer med store lyse vindusflater. Inneholder kontorer, møterom, wc, hcp-wc, garderobe.

Bygget er oppført i 2012 og tilfredsstiler dagens krav til lokaler.

Andre aktører på bygget er bl.a Naboen utleie, Byggmester Kjetil Nedreskår, Bytek Nordic AS, Nodico AS, Trovåg Elektro AS og NI Invest AS.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem