SaudaNY PRIS – Lagerbygg med tilhørende kontorer til salgs

+- Innhold

Eiendommen er en næringseiendom med lager-/verkstedhall og kontorer i brakkerigg. Eiendommen ligger i Birkeland Industriområde, ca. 3,5 km fra Sauda sentrum.

Eiendommen inneholder:
-Verksted/lager er på ca. 470 m2 BTA i 1. etasje med delvis stor takhøyde (6-7 m.). Tidligere lakkboks i lageret. 2 x løpekatter i lagerhall på 500 kg løfteevne.
-Mesanin på ca. 290 m2 BTA.
-Kontorer i brakkerigg på ca. 135 m2 BTA.

Stor kjøreport, samt nyere garasjeport i bakkant. Hallen er en isolert stålhall. Oppgradert elektrisk anlegg i 2015. Det medfølger luftkompressor og noen reoler ved salg. Forøvrig avtales øvrig innredning nærmere ved bud.

Lagerhall har varmekabler i gulv.
1 strømmåler i bygget.

Tomten er på ca 2.435 m2. Kombinasjon av asfalt og gruset tomt. Godt med parkeringsplasser på eiendommen.

Eiendommen er delvis utleid. Selger kan tegne leieavtale for noe kontorer dersom ønskelig.

Nabobygg, som er fradelt denne eiendommen, har tilgang til toalett på selgende eiendom, i lageret.

+- Standard

Eiendommen holder enkel standard og bør besiktiges av kjøper. Det er noe mindre lekkasjer i kontorfløy, samt i overgang til nabobygg. Varmepumpe i kontordel er defekt. Ventilasjon i lagerhall er ikke i bruk og tilstand er ikke vurdert. Løpekatter er ikke sertifiserte.

+- Beliggenhet

Beliggende på industriområde Birkeland i Sauda.

+- Regulering

Eiendommen er regulert til industriformål. Se salgsoppgave for reguleringsbestemmelser.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Adkomst

Beliggende på industriområde Birkeland i Sauda.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem