Tysvær - Aksdal NæringsparkNæringstomter til salgs i knutepunktet mellom Bergen, Oslo og Stavanger

+- Innhold

Aksdal Næringspark er under utbygging like utenfor Aksdal sentrum i Tysvær kommune, midt i ‘veikrysset’ mellom Bergen, Stavanger, Haugesund og Oslo.

SE LINK VIDEO FOR ASKDAL NÆRINGSPARK:
http://vimeo.com/32842487

Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom E39 og E 134. Området er blant Vestlandets mest trafikkerte. Aksdal sentrum, like nord for parken, har de siste årene opplevd en ekspansiv økning i bebyggelse og folketall. Økende etterspørsel etter næringsareal har gjort at Aksdal Næringspark AS har kjøpt og regulert tomteareal, som nå bygges ut og selges til fordelaktig pris.

Utbyggingsarbeidet er delt inn i 3 faser. Over halvparten av tomtene i fase 1 er allerede er solgt og ble overtatt i 2011. Området vil fremstå med gode helhetlige løsninger, et oversiktlig T-kryss i avkjøring fra E39 til næringsparken, samt vei, vann og kloakk frem til tomtene.

De nye tomtene i næringsparken selges ferdig opparbeidet inkl tilkomstvei, vann/kloakk frem til alle tomtene. Et nytt T-kryss bygges som tilkomst fra E39.

Tomtestørrelser kan tilpasses etter behov.

Aksdal Næringspark AS kan bygge for din bedrift og leie/selge det til dere.

De første som bygger og etablerer seg i løpet av 2012 er bl.a Suldal Transport, Jarl Kvam Transport, Stangeland kran/Nordic Crane, Aksdal Bil, Byggmester Nedreskår.

+- Beliggenhet

Aksdal Næringspark ligger ca 1 km sør for Aksdal sentrum, langs E39 i Tysvær kommune. Området ligger i ‘veikrysset’ mellom Bergen i nord, Stavanger i sør, Haugesund i vest og Oslo i øst.

+- Regulering

Utdrag reg.bestemmelser: Innenfor område tillates det industri, småindustri, verksted, lager, transport- og terminalvirksomhet. Det tillates ikke handelsvirksomhet eller lagerutsalg som primært er rettet mot et generelt publikum. Det tillates heller ikke servicevirksomhet som primært er basert på
arbeid i kontorer.
Ta kontakt for reguleringsbestemmelser

+- Adkomst

Aksdal Næringspark ligger ca 1 km sør for Aksdal sentrum, langs E39 i Tysvær kommune. Området ligger i ‘veikrysset’ mellom Bergen i nord, Stavanger i sør, Haugesund i vest og Oslo i øst.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem