Haugesund - KvalaNæringstomt med igangsettingstillatelse nybygg til salgs

+- Innhold

Næringstomt beliggende på Kvalamarka Næringsområde.

Tomten er på 1.569 m2.

Grunnarbeid: Hele tomten er ryddet for jordmasse og er meislet ned til ca. 1 meter under fundamentgrunn.
Finmasse fra gråstein er kjørt vekk og tomten er planert samt vibrert med stor vals.
Tomten har god drenering, den er klargjort for forskaling av såle.
Det er blitt gravd en 200 meter lang kabelgrøft fra trafo ved Kvalatre til tomten og lagt ned ny 400 volts strømkabel, samt trekkerør for fiber. (Dette er gjort pga. for liten kapasitet på Kvalamarka og kun 230 volt.)
Vannledning, Spillvannsrør og Overvannsrør er lagt inn i på tomten.

Det er gitt rammetillatelse 14.07.2011 og igangsettingstillatelse 21.11.2014. I igangsettingstillatelsen er det gitt tillatelse til å oppføre kombinert lager- og industribygg, med kontor og en leilighet for tiltakshaver i 2. etasje. Bygget har et totalt BRA på 1.224 m2 og BYA på 777 m2.
Tegninger viser:

1. etg:
Lagerseksjoner med port på 96 m2, 85 m2, 81 m2, 97 m2, 117 m2 og 141 m2. I tillegg er det to trapperom til 2. etg.

2. etg:
-Leilighet på 162 m2 med stue, kjøkken, bad, wc, gang, garderobe, tekn/vask, disp.rom, 3 x soverom og terrasse.
-Kontorfløy med 6 store kontor/landskap, gang, wc, hcp-wc, garderobe, bøttekott og teknisk.
-Fløy med kontor, teknisk, spiserom, disp.rom/trim, garderobe/wc, bod/lager.

Igangsettelsestillatelse er gitt og belagt med ansvar. Ansvarserklæringer må omsøkes.
Tilknytningsavgifter for vann og avløp er betalt, en for næringsdelen og en for leiligheten.

Komplett tegningssett og søknader følger vedlagt prospekt.

Det foreligger samtykkeerklæring fra nabo på bygging i grensen.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger på Kvalamarka næringsområde.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert for industri/lager. Reguleringsbestemmelser følger vedlagt.

+- Adkomst

Eiendommen ligger på Kvalamarka næringsområde.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem