Tysvær - SkjoldastraumenNæringstomt 6.873 m2 med lagerbygg til salgs

+- Innhold

Stor næringstomt med tilhørende tidligere bygning for betongblandeverk.

Eiendommen ligger på industriområdet i Skjoldastraumen.

Eiendommen består av et tidligere betongblandeverk. Bygget er i dag brukt som lager/verksted, med tilhørende pauserom, Bygget er av enkel forfatning og må påregnes oppgradert. Det er lagt inn vann og avløp , men det er ikke tilknyttet. Ved tilknytning påløper det tilknytningsavgift på kr. 35 438,- (2016). Det tas forbehold om endring i tilknytningsavgift.

Eiendommen er en næringstomt på 6.873 m2 som er i hovedsak (grov)planert. Noe fjell og nabber gjenstår. Eiendommen er på to nivåer.
Målebrev viser opprinnelig gammel tomtegrense. Det er ikke utført kartforretning for gjeldende tomteareal.

Eiendommen ligger i et område regulert til industri/lager.

+- Beliggenhet

Beliggende i Skjoldastraumen industriområde.

+- Regulering

Eiendommen er regulert for industriformål. Se salgsoppagve for reguleringsbestemmelser.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Adkomst

Beliggende i Skjoldastraumen industriområde.

+- Overtakelse

Etter avtale.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem