Kvinnherad - HusnesNæringseiendommer til sjø med utviklingspotensiale – Gode leieinntekter

+- Innhold

Stort næringsområde med sørvendt beliggenhet til Bogsnes kai/Husnes.

Eiendommene har lang sjølinje og dypvannskai. Rundt næringsområdet grenser det til boligområder. Eiendommene ligger ca. 800 meter fra Husnes sentrum.

Følgende eiendommer selges samlet:

Gnr. 144 bnr. 55:
På eiendommen er oppført næringsbygg i 1966 med lager, butikk og kontorer.

Området er i hovedsak planert og asfaltert.
Tomteareal er ca. 2.644 m2.

Dypvannskai bygget i 1966; 38 meter lang.

Gnr. 144 bnr. 195:
På eiendommen er oppført verkstedbygg.

Området er i planert; asfaltert/gruset.
Tomteareal er ca. 1.717 m2.

Et mindre areal er utfylt i sjø og har ordnet røys og noe murt steinfront. Sjølinje på ca. 60 meter.

Gnr. 144 bnr. 64:
På eiendommen er oppført to bygg:
– hovedbygg med ca. 600 m2 grunnflate
– lavbygg med ca. 180 m2 grunnflate

Hovedbygget er inndelt i tre hoveddeler:
– industrihall med god takhøyde
– lager og kontor i 2 etasjer
– lav hall med kontor og hems
Oppført i 1980 og 1988.
Isolert stålplatet bygg.

Tomteareal ca. 3.790 m2 opparbeidet, planert og asfaltert.
Tomten grenser til sjø og har grovt regnet sjølinje på ca. 50 m.

Gnr. 144 bnr. 212:
Ca. 3.032 m2 tomt med ca. 27 m. strandlinje og:
– Rubbhall på 180 m2

Lavbygget inneholder kontorer, lagerhall og wc.
Oppført i 1992.
Isolert stålplatet bygg.

Kvinnherad kommune gjennomførte i 2008/2009 en stedsanalyse som foreslo å omdisponere fra næring til boligbygging, da det er for verdifullt område til å benytte det til næring.

Det er også utarbeidet skisse for moderne leilighetsbygg på eiendommene.

+- Standard

Normal industristandard. Det er gjort oppgraderinger av bygg/fasader for ca kr. 350 000,- sommer 2012.

+- Regulering

Området er idag regulert til industri, lager og kaiområde.

+- Parkering

Gode parkeringsareal.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem