• Moderne og profilerte kontorlokaler fra 60 m2 til 1000 m2 – Meglerhuset Rele

Norheim NæringsparkModerne og profilerte kontorlokaler fra 60 m2 til 1000 m2

+- Innhold

Moderne bygg i Norheim Næringspark.
Kjøkkenbutikk i 1 etasje, bilforretning i 2. etasje og kontorlokaler i 3. etasje

Bygget har en unik profilering langs en av Haugesundsregionens mest trafikkerte vei med ca. 25.000 passerende biler hvert døgn (ÅDT).

Kontorlokalene som blir ledig ligger i byggets 3. etasje og er på totalt ca. 983 m2 inkl andel fellesareal; god standard med god ventilasjon m/kjøling. Heis i bygget.

Totalt 90 parkeringsplasser på eiendommen.

Lokalene har store vinduer og en flott utsikt i alle retninger.

Lokalene er i dag delt i henholdsvis 400 m2, 360 m2, 163 m2 og 60 m2 med 30 m2 sørvendt ballkong. Arealene har noen cellekontorer og kontorlandskap.

+- Standard

God standard på lokalene.
Ventilasjonsanlegg m/kjøling.
Heis.

+- Beliggenhet

Sentralt i Norheim Næringspark.

+- Parkering

Totalt 90 parkeringsplasser på eiendommen.

+- Adkomst

Sentralt i Norheim Næringspark.

+- Overtakelse

Ledig fra 31.12.2014.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem