Karmøy - Bø vestLager/verksted/kontor med uteareal til leie

+- Innhold

Næringseiendom med næringsbygg og uteareal.
Næringsbygget ble oppført ca. i 2000. Bygget er et isolert elementbygg med noe trekledning og panner på tak. Eiendommen ligger like ved E 134 på Bø industriområde.

Eiendommen består av:

1. etg består av lagerbygg på totalt 223 m2 bta, fordelt med høytlager på ca. 111 m2 bta med stor kjøreport og 5,95 meter takhøyde, lagerdel med lavere takhøyde på 54 m2 bta og resterende areal med diverse rom og wc. Vaskehall med oljeutskiller i tilknytning til lagerdelen. Stort opparbeidet uteområde utenfor som er en kombinasjon av betongdekke/belegningstein. Inngjerdet område med port.

2. etg, med direkte inngang, på totalt 110 m2 bta og inneholder kontorer, spiserom, kjøkken, hcp-wc og arkivrom.
Tomteareal til bygget er på totalt 2.121 m2.

Praktisk eiendom for bedrifter som trenger lager/verksted med tilhørende kontorer, samt utearealer.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger på industriområdet Bø vest, helt til endes på feltet. Synlig fra E 134.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Adkomst

Eiendommen ligger på industriområdet Bø vest, helt til endes på feltet. Synlig fra E 134.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem