Haugesund - KvalaKontorseksjon til salgs sentralt på Kvala

+- Innhold

Kvala næringsområde består av mange ulike bedrifter og industriområdet har høy aktivitet. Området har god adkomst via rundkjøring fra Fv 47.

Bygget ligger i starten av Kvalamarka, Eiendommen er seksjonert og består av 7 seksjoner, 6 boligseksjoner og en næringsseksjon. Næringsseksjonen er den som selges.

Kontorseksjonen er på ca. 340 m2 bta og inneholder i hovedsak:
– Kontorfløy med landskap for ca. 13-14 personer, bøttekott og gang.
– Kontorfløy med 9 cellekontor, arkiv, datarom/kopi, møterom, kjøkken, 2 x wc og teknsik rom.

Landskap og cellekontorer er delt i ti fløyer, slik at det passer for to avdelinger eller to ulike brukere.

Parkering på nord og sørside av bygget.

Sjelden mulighet til å sikre seg sin egen kontorseksjon.

+- Standard

Kontorene har vært i bruk i alle år. Interessent oppfordres til å ta med fagfolk for vurdering av seksjonens tilstand.

+- Beliggenhet

Beliggende på Kvala næringsområde i Haugesund. Ca. 5 minutt fra Haugesund sentrum.

+- Omkostninger

525,- Tinglysning pr. pant
202,- Attestgebyr
———————————-
727,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp av selskapet. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Regulert til blandet formål – kontor/bolig.

+- Energimerking

Energimerke G og oppvarmingskarakter RØD.

+- Parkering

Seksjonen har avsatt 3 parkeringsplasser på nordsiden og hele parkeringsplassen på sørsiden.

+- Adkomst

Beliggende på Kvala næringsområde i Haugesund. Ca. 5 minutt fra Haugesund sentrum.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene. Eiendommen fristilles i april/mai 2018.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem