Vindafjord - VikedalKombinasjonseiendom i Vikedal sentrum til salgs

+- Innhold

Næringseiendom beliggende i sentrum av Vikedal, langs hovedvei og elvebredde. Eiendommen har tradisjonelt vært brukt til overnatting og butikk- og gatekjøkken/kafedrift.

Bygget er på 1.230 m2 og består av:

Underetasje 410 m2 bta:
Inneholder bad 1, bad 2, bad 3, bad/vaskerom, gang, stue 1, stue 2, trapperom 1, trapperom 2, vindfang, wc, bod 1, bod 2, bod 3, tilfluktsrom og kott.

1. etasje 410 m2 bta:
Inneholder gang, kjøkken, kontor, kafe, gatekjøkken, butikk, trapperom 1, trapperom 2, 3 x wc, bod 1, bod 2, bod 3 og kjølerom. Trafostasjon.

2. etasje 410 m2 bta:
Inneholder bad 1, bad 2, gang 1, gang 2, hall, kjøkken 1, hybler, kjøkken 2, stue 1, stue 2, stue 3,
trapperom 1, trapperom 2, vaskerom, vindfang, wc x 3, leilighet, 9 soverom og 2 x wc.

I tillegg er det en uisolert garasje på 42 m2 bta bygd ca. 1989.
Bygget ble oppført i 1982.

Tomten er på 2.015 m2. Det er lang grenselinje til Vikedalselva, med anlagt kaifront. Det er ikke dybde for båtanløp. Tomten er stort sett opparbeidet med asfalt, belegningsstein, grus og plen. God parkering i front av bygget.

+- Standard

Det oppfordres til nøye gjennomgang av eiendommens standard.

Utdrag tilstandsrapportens konklusjon:
“Næringsbygg med kjeller, 1. etasje og 2. etasje som er bygget i 1982. I kjelleren er det to leiligheter, samt boder, i 1. etasje er det cafe, gatekjøkken og butikklokale og i 2. etasje er det motell med en leilighet og 6 hybel-rom og ett familie-rom. Boligen er oppført i grunnmur i betong, betongelementer helt opp til midten av 2. etasje der det er bindingsverk i tre, etasjeskiller i betong. Saltak i trekonstruksjon tekket med betongtakstein. Bygningen har et normalt vedlikehold, men bygningen har en standard som i fra byggeår, flere bygningsdeler nærmer seg slutten av sin levetid og bygningen har behov for oppgraderinger innvendig. Bygningens konstruksjon er god med tanke på bygningens alder. Registrerte tilstandanmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon”

Gjeldende bruk av bygget kan avvike fra godkjent bygg. Evt risiko for dette bæres av kjøper.

+- Beliggenhet

Eiendommen med sentral og flott beliggenhet til RV 46 og Vikedalsosen.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til forretninger, kontorer m.m. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Det er i 2017 vedtatt regulert miljøgate og gang- og sykkelsti fra denne eiendommen og videre gjennom Vikedal sentrum. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.
Dette medfører endringer av dagens adkomst ihht reguleringskart. I bestemmelsene står det at Avkøyring til 66/18 skal i byggeplanfasen opparbeidast slik at eigedomen får tilkomst med
lastebil. Det er ikke kjent når dette vil bli igangsatt.

+- Energimerking

Det er ikke foretatt energimerking.

+- Adkomst

Eiendommen med sentral og flott beliggenhet til RV 46 og Vikedalsosen.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem