ØlensvågInvesteringseiendom med Europrisbutikk ved E134

+- Innhold

Nyere handelseiendom langs E 134 i Ølensvåg.

Bygget er et enbrukerbygg med Europris som leietaker. Bygget ble oppført i 2009 og Europris har vært i bygget siden åpning.

Bygningsmassen er på ca. 1.163 m2 BTA og består av isolerte betongelementer. Bygget inneholder butikk og lager.

Tomten er på 3.443 m2 og er opparbeidet og asfaltert.

Europris har hatt en fin utvikling siden starten og jevnt over økt omsetningen.

+- Standard

Kjøper plikter selv å undersøke eiendommens standard.
Eier har montert kvern og pumpe på kloakken, rett på utsiden av bygget ca 2013.
Det er montert utvendig spylekran på fremsiden av bygget 2015.
Årlig service utføres på ventilasjonsanlegg, lagerporter, skyvedør inngangsparti. Dette faktureres Europris.
Alt treverk utvendig er nymalt sommer 2014.

+- Beliggenhet

Beliggende i Ølensvåg i Vindafjord kommune, ved E134.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område som er regulert til forretning/kontor.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

God parkering på eiendommen.

+- Adkomst

Beliggende i Ølensvåg i Vindafjord kommune, ved E134.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem