Haugesund - SentrumHjørneeiendom/investeringseiendom i Haugesund sentrum til salgs

+- Innhold

Eiendommen er en hjørneeiendom med et av de mest sentrale hjørnene i sentrum. Eiendommen består av følgende arealer:

Und. etg ca. 304 m2 bta:
Inneholder lagerrom, tilfluktsrom, garderobe og div. rom. Det er trapp til 1. etg (butikkdel), som nå er blokkert og lagt gulv over i 1. etg.

1. etg ca. 293 m2 bta:
Inneholder butikklokale med trapp til 2. etg og blokkert trapp til und.etg. Varemottak, avfallsrom og trapperom/heis. Varmepumpe innerst i lokalet.

2. etg ca. 310 m2 bta:
Butikklokale, lite lager, trapperom, heis og wc.

3. etg ca. 310 m2 bta:
Kontorlandskap, kjøkken/spiserom, lager/tekn.rom, heis og trapperom.

4. etg ca. 264 m2 bta:
Tannlegekontor, wc, gang, kontorlandskap og heis.

Loftrom:
Ventilasjonsanlegg og utgang til tak.

Eiendommen med sin sentrale beliggenhet har stort sett vært leid ut.

+- Standard

Satt inn nytt ventilasjons- og kjøleanlegg i 2009.
Tannlegekontor modernisert i senere år.
Tak over ventilasjonsanlegg er i 2011 skiftet/løftet opp med ny papp.
Pga for lite fall på kloakk fra bygg til Haraldsgata, er det laget en anordning i underetasje hvor det settes på vann i ca. 15 min en gang pr. uke for spyling av kloakk. Utføres av leietaker i 1. etg.
Sprinklerrapport fra 2008 foreligger med mangler som ikke er utbedret. Kontakt megler for rapport
Ledig kontorareal i 4. etg har behov for oppgradering.

+- Beliggenhet

“Sundhjørna” midt i Haugesund sentrums handlegate.

+- Regulering

Sentrumsplanen

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Ingen parkering. Parkeringshus og Europark i nærheten, samt gateparkering.

+- Adkomst

“Sundhjørna” midt i Haugesund sentrums handlegate.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem