Haugesund - SentrumBud foreligger – Forretningseiendom midt i gågaten til salgs

+- Innhold

Sentral eiendom beliggende midt i Haraldsgata. Bygget er et tradisjonelt trehus og med en av byens eneste butikker i koselig bakgård.

Bygget er i tre etasjer med butikklokaler i 1. etasje, tidl. frisørlokaler (delvis kontor p.t) i 2. etasje og lagerrom i 3. etasje.

Bygget er på ca. 342 m2 bta og inneholder:

Uthus over to plan i bakgården, utleid til butikk.

1. etasje 136 m2 bta:
– butikk, lager, kontor, wc

2. etasje ca. 126 m2:
– lokaler tidl. brukt som frisør, wc

3. etasje ca. 80 m2:
– lagerlokale

Loft – ikke ståhøyde.

Byggeår ca. 1920; uthus i 1978.

Utarbeidet i 2010 tegninger av Opus Arkitekter for ombygging av hele bygget med ny butikk i 1. etasje og 2 leiligheter i 2. etasje med 1 soverom hver og tilsvarende i 3. etasje. Dette er ikke søkt om, kun skisser.

+- Standard

Tømret bygg i sveitserstil.
Bygget har behov for oppgradering.
Tak tekket med eldre eternittplater.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger midt i gågaten.

+- Regulering

Kommunedelplan – sentrumsplanen gjelder.

Registrert med bevaringsverdi (Egenverdi) og inngår i Hensynssone 1.Alle utvendige arbeider på tak og fasader må avklares med byantikvar. Se detaljer i vedlegg til prospekt.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Parkering

Ingen parkering på eiendommen.

+- Adkomst

Eiendommen ligger midt i gågaten.

+- Overtakelse

Overtakelse avklares ved bud.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem