Karmøy - KopervikBud foreligger – 2 sentrale sentrumsbygg i Kopervik til salgs

+- Innhold

To næringsbygg beliggende i Kopervik sentrum. Byggene ligger i sentrms kanskje mest ettetraktede kvartal.

Hovedgaten 39 (gnr. 58 bnr. 125) er et forretningsbygg på 1.738 m2 bta og består av:

-kjeller 100 m2 med lagerlokale
-underetasje 211 m2 lagerlokaler
-1. etasje 670 m2 med butikk og inngangsparti kontorer
-2. etasje 757 m2 med kontorer

Bygget har tradisjonelt vært utleid for det meste.

Hovedgata 37 (gnr. 58 bnr. 123 snr 1 og 2) er et forretningsbygg som er seksjonert og består av:
-seksjon nr. 1;
-butikklokale i gateplan på 262 m2 bta med store vindusflater.
-seksjonen er ledig

-seksjon nr. 2 på 363 m2 bta;
-1. etasje 18 m2 med wc
-2. etasje 234 m2 med kafè
-loft 111 m2 med kontor/personalrom
-seksjonen er utleid

Tomt gnr. 58 bnr. 441 på 46 m2 beliggende på østsiden av dagligvarebutikk.

Sammenhengende bygningsmasse der Hovedgaten 39 er åpnet opp og det er mulig å gå inn til Hovedgaten 37.

+- Standard

Hovedgata 39:
Bygningen er oppført med grunnmur og vegger i betong og etasjeskille i betong.
Taket består av 2 salttak med flatt tak i mellom, med luftealtan i 2. etasje mot sør.

Hovedgaten 37:
Grunnmur i betong. Betongsøyler og dragere i himling. Aluminiums dør og vinduer mot gågaten.
Vegger i betong, etasjeskille i betong saltak i trekonstruksjon som er tekket med skifertakstein.
Det er uteareal i bakgården. Adkomst i fra gågate eller trapp og heis i Hovedgaten 39. Nyere innredet kafelokale med storkjøkken.

Interessent oppfordres til å undersøke eiendommenes tekniske tilstand med egne fagfolk.

+- Beliggenhet

Beliggende i handlegata i Kopervik sentrum.

+- Omkostninger

294 500,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
———————————-
295 752,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Forretning/kontor.

+- Energimerking

Megler har oppfordret eier til å innhente energiattest for eiendommen, men denne er ikke fremlagt for megler. Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen har energiklasse G.

+- Adkomst

Beliggende i handlegata i Kopervik sentrum.

+- Overtakelse

Etter avtale.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem