Haugesund - JamnhaugTomteområde 10,7 dekar med flott beliggenhet, avsatt til bolig i kommuneplanen

+- Innhold

Tomtearealet er på 10.722 m2 brutto. Dette inkluderer to teiger foruten hovedeiendommen. Selve tomteområdet som kan utnyttes anslås til brutto ca. 9.500 m2.

Ligger på en høyde med sjelden flott utsikt i alle retninger. Vestvendt og solrikt

I området er det både eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse.

Gnr. 36, bnr. 36 i Haugesund kommune.

Beliggende i enden av Bokngata og grenser til kommunegrensen til Karmøy med nær forbindelse til Raglamyr.

+- Regulering

Området er avsatt til bolig i kommuneplanen, men regulert til friområde i dag.

+- Overtakelse

Overtagelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem