Karmøy - TorvastadRegulert boligfelt på Torvastad til salgs

+- Innhold

På Litlasund – Torvastad har grunneier bygd ut et større boligfelt. Siste byggetrinn gjenstår. Boligfeltet som selges ligger vestvendt og mot landbruksjord i vest.

Feltet er definert som felt C og D i reguleringsplanen.

Eiendommen er på totalt ca. 26.000 m2. Av dette er ca. 15.500 m2 regulert område. Resterende areal er i hovedsak grøntområde. BYA på 45 %. Eiendommen har kupert terreng og åskam for flott utsikt til deler av boligfeltet.

Vei, vann og avløp er ført frem til tomtegrense.

Grunneier har selv tegnet inn forslag til utnyttelse av området med 24 enheter i firemannsboliger og 15 eneboligtomter. Totalt 39 enheter. Kjøper står fritt til å disponere arealet på annen måte innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser.

Innenfor reguleringsplanen er det etablert Espira Litlasund barnehage. Håland skole er nærmeste skole.

Rekkefølgekrav ifølge reguleringsbestemmelsene §22 (gang- og sykkelveg langs Torvastadvegen, fra krysset med Hauskevågvegen
fram til Håland skole skal være opparbeidet før boligbebyggelsen tas i bruk) er opparbeidet av kommunen.

Det er eiendommen som selges.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger på Litlasund på Torvastad.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem