Røyksund / Djupvik -Flott tomt med bruksrett til båtplass i Juvika

+- Innhold

Flott tomt av god størrelse beliggende i Røyksund/Djupvik. Det står en falleferdig enebolig og et anneks på tomta som begge anses som saneringsobjekter.

+- Beliggenhet

Idyllisk, landlig og tilbaketrukket beliggenhet i Djupvik, ca. 1 kilometer fra Røyksund og kun ca. 20 minutters kjøring fra Haugesund sentrum. Eiendommen har bruksrett til båtplass som ligger 700 meter nedenfor i Juvika.

+- Omkostninger

19 750,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
30 202,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger utenfor regulert område, men er i kommuneplanens arealdel beskrevet som “Eksisterende bebygde bolig- og fritidseiendommer i LNF-områder”. Eksisterende bebygde bolig- og fritidseiendommer i LNF-områdene er å anse som eiendommer der spredt utbygging er tillatt. Kopi av bestemmelser og kart, kfr. megler.

+- Energimerking

Det er ikke foretatt energimerking.

+- Adkomst

Fra Vormedal: Følg riksveg 835 østover, og deretter sørover til Røyksund. Hold mot høyre på riksveg 835 der denne møter 47. Følg Røyksundvegen mot vest. Kjør rett frem i krysset mot Djupvik. Eiendommen ligger på høyre side etter ca. 220 meter.

Det vil bli skiltet med visningsskilt fra Meglerhuset Rele ved annonserte fellesvisninger.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem