Karmøy - ÅkrehamnRegulert boligområde med 25 leiligheter på Tjøsvoll øst til salgs

+- Innhold

Regulert boligeiendom med sentral beliggenhet i ekspansive Åkra.

Eiendommen er regulert for maks. 25 enheter fordelt på tre bygg. Dette gjøre eiendommen fleksibel i forhold til forhåndssalg/igangsetting av byggetrinn.

I reguleringsbestemmelsene er eiendommen regulert til lavblokkbebyggelse (maks kote +16,7 og +16,4). Detaljer rundt regulering følger vedlagt salgsoppgave.

Tomten er på 3. 824 m2. Tomten er relativt flat.

Eiendommen ligger som nærmeste nabo til Espira Tjøsvoll Barnehage. Kort vei til sentrum med Amfi kjøpesenter og andre fasiliteter. Grenser til landbruksområde i sør og boliger mot øst. Landbruksområde i sør er avsatt i kommuneplan til boligformål.

+- Beliggenhet

Beliggende på Tjøsvoll øst (Tostemvegen), ved siden av Espira Tjøsvoll Barnehage. Kort vei til Amfisenteret.

+- Regulering

Regulert til lavblokkbebyggelse.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem