Haugesund - SentrumProfilert næringsbygg delvis utleid, godkjent omregulert til hybelhus

+- Innhold

Tidligere IMI-GÅRDEN. Eiendommen består av en murbygning og en trebygning som er bygget sammen.

Eiendommen er en kombinert bolig-/næringseiendom som i dag inneholder kontorer/resepsjon og restaurant i 1. etasje, kontorer i 2. etasje og 6 hybler i 3. etasje.

Det foreligger rammetilatelse for 24 hybler. Det foreligger og tegninger for 9 leiligheter.

Eiendommen ble drevet som hotell frem til 1992.

Hyblene er ikke registrert som godkjente bo-enheter hos kommunen.

Bygget inneholder:

1. etasje ca. 220 m2 BTA:
– resepsjon
– restaurant
– 6 kontorer

2. etasje ca. 220 m2 BTA:
– 10 kontorer
– wc, bøttekott etc.

3. etasje ca. 220 m2 BTA:
– 4 hybler med felles kjøkken
– 2 kontorer
– 2 hybler med felles kjøkken, bad og wc

loft :
– div. lagerrom

underetasje :
– kjellerstue
– fyrrom
– diverse lagerrom

Bygningene er registrert med egenverdi/antikvarisk verdi.

Eiendommen er delvis utleid. Totale leieinntekter ca. kr. 40.000 pr mnd. Kontakt megler da leieinntekter kan variere. Nyåpnet restaurant i lokalene med lang leieavtale. Dagens boenheter er ikke omsøkt godkjent. Trehusets øverste boligetasje er godkjent for bolig.

Eiendommen kan vurderes seksjonert, der restaurant er egen seksjon og boligdel er egen seksjon. Salg kun boligdel NOK 4.500.000.

Eiendomsselskapet selges.

+- Standard

Selger opplyser at det er lekkasje i tak på murhusdelen. I samme fløy er det fuktskade i rom og trapperom.

+- Beliggenhet

Beliggende i Haugesund sentrum i krysset Strandgata/Møllervegen.

+- Regulering

Sentrumsplanen gjelder for eiendommen. Det er gitt rammetillatelse til 24 hybler.

+- Parkering

Ingen parkering på eiendommen.

+- Adkomst

Fra Strandgata og Møllervegen.

+- Overtakelse

Etter avtale.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem