Kopervik - ØstremStor boligtomt med sentral beliggenhet til Kopervik sentrum

+- Innhold

Tomten er på hele 1569 kvm og ligger sentralt til i Kopervik.

Eiendommen kan besiktiges på egenhånd.

+- Beliggenhet

Tomten ligger sentralt til i Kopervik med kort avstand til barnehage, barneskole og sentrum.

+- Omkostninger

12 500,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
22 952,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

+- Parkering

Fra gjeldende reguleringsbestemmelser for området: “Ved byggemelding skal garasje henholdsvis garasjeanlegg vises på situasjonsplanen med en garasjeplass pr. boligenhet selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med boligen. Det skal i tillegg avsettes 1/2 parkerinsplass pr. boligenhet for sammenhengende småhusbebyggelse og en parkeringsplass for frittliggende bolighus. Snuplass på egen grunn skal vises på situasjonsplanen.”

+- Adkomst

Fra Kopervik sentrum: Kjør nordover over vippebroen inn på Avaldsnesvegen. Følg vegen ca 500 meter. Ta av til høyre på Per Sivles veg. Følg vegen ca 300 meter. Tomten ligger på nedsiden av den eldre boligen på høyre side.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem