Kopervik - ØstremStor boligtomt – Sentral beliggenhet

+- Innhold

Tomten er på hele 2124 kvm og ligger sentralt til i Kopervik.

Eiendommen kan besiktiges på egenhånd.

+- Beliggenhet

Tomten ligger sentralt til i Kopervik med kort avstand til barnehage, barneskole og sentrum.

+- Omkostninger

12 500,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
22 952,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

+- Parkering

Fra gjeldende reguleringsbestemmelser for området: “Ved byggemelding skal garasje henholdsvis garasjeanlegg vises på situasjonsplanen med en garasjeplass pr. boligenhet selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med boligen. Det skal i tillegg avsettes 1/2 parkerinsplass pr. boligenhet for sammenhengende småhusbebyggelse og en parkeringsplass for frittliggende bolighus. Snuplass på egen grunn skal vises på situasjonsplanen.”

+- Adkomst

Fra Kopervik sentrum: Kjør nordover over vippebroen inn på Avaldsnesvegen. Ta andre avkjørsel til høyre. tomten ligger på vestre side i enden av vegen.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem