Karmøy - Kopervik10 boligtomter + Eldre enebolig + Tomteområde

+- Innhold

Nå selges 10 flotte boligtomter, beliggende i attraktivt boligområde like utenfor Kopervik sentrum.

Beskrivelse:
– 10 boligtomter
– Eldre enebolig
– Sentralt
– Store muligheter
– Flott beliggenhet
– Utsikt

Eldre enebolig over 3. etasjer. Boligen anses som et rivingsobjekt.
Areal og innhold av boligen er ikke innhentet.

Til Gnr 66, Bnr 2 er det en holme på ca. 9 245 kvm og ett tomte areal på ca 9 500 kvm som vil bli fradelt ved overtagelse. Disse er regulert til friområde.

+- Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i Kopervik. Kort avstand til barnehage, skole og Kopervik sentrum.

+- Omkostninger

162 500,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr pr tomt
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
172 952,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

+- Regulering

66/2 deler er regulert som friområde.
66/929 – 939 samt 66/18 er regulert til boligformål.

Eiendommene ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

+- Parkering

Fra gjeldende reguleringsbestemmelser for området: «Ved byggemelding skal garasje henholdsvis garasjeanlegg vises på situasjonsplanen med en garasjeplass pr. boligenhet selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med boligen. Det skal i tillegg avsettes 1/2 parkerinsplass pr. boligenhet for sammenhengende småhusbebyggelse og en parkeringsplass for frittliggende bolighus. Snuplass på egen grunn skal vises på situasjonsplanen.»

+- Adkomst

Fra Kopervik sentrum: Kjør nordover over vippebroen inn på Avaldsnesvegen. Følg vegen ca. 500 meter og ta til høyre inn på Per Sivles veg. Følg vegen til toppen av bakken og tomtene og huset kommer på høyre side.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

  1. Du kan lese mer om de forskjellige temaene under ved å klikke på dem